TANFIDZIAH

TANFIDZIAH PWNU PROVINSI LAMPUNG
Masa Khidmat 2012 – 2017

Ketua Ki.RM. Sholeh Bajuri ,Shi.
Wakil Ketua Hi. Heri Iswayudi , M.Ag
Wakil Ketua Hi. Okta Rijaya M, SH.I
Wakil Ketua DR.Syamsuri Aly.
Wakil Ketua Drs. Lazuardi Alwi
Wakil Ketua Chairullah AY
Wakil Ketua Hi. Noverisman Subbing, SH,MH
Wakil Ketua Dr. Hi. Aom Karomani, M.Si
Wakil Ketua DRS. Saiful Islam
Wakil Ketua Sholihin S.Pd.I
Wakil Ketua Ir. Teguh Wibowo S.PP
Wakil Ketua Juwenda Ardiansyah

Sekretaris Drs. Aryanto Munawar
Wakil Sekretaris Khaidir Bujung, S.Ag
Wakil Sekretaris Muhiddin Piñata Gumilang, SE
Wakil Sekretaris Ichwan Adji Wibowo, S.PP
Wakil Sekretaris Abdullah Mukhtar Aly, LC, S.Pd.I
Wakil Sekretaris Maulana Mukhlis , S.IP, M.IP
Wakil Sekretaris Indrayani, S.PD
Wakil Sekretaris Mislamudin, S.Pd

Bendahara Muhammad Tio Aliyansyah, SH.MH
Wakil Bendahara Arifin Gunawan , SE
Wakil Bendahara Himalson, SE
Wakil Bendahara Hi, Ayong Ismail
Wakil Bendahara Drs. M. Effendi