Rudy Irawan

Memaknai Hikmah (Filosofi) Puasa Bagian II

Oleh: rudy Irawan, M.S.I

(Dosen UIN raden Intan Lampung, Wakil Ketua PCNU bandarlampung)

Puasa  memiliki banyak faedah lainnya, seperti hati yang sehat, badan yang bugar, sebagaimana hadits “berpuasalah, maka kamu akan sehat” (Ibnu s-Siny, Abu Na’im, dari Abu Hurairah ra).

Termasuk kemuliaan puasa, adalah apabila kita menyediakan takjil pada orang yang berpuasa:

من فطر صائما كان له مثل اجره وقال صلى لله عليه وسلم : “من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء (رواه احمد في المسند ٤/١١٤، والترمذي ٨٠٧ في الصوم وابن ماجه ١٧٤٦ في الصيام)

Barang siapa memberi takjil (makanan dan minuman) untuk berbuka pada orang yang berpuasa, maka baginya (pahala) sepadan pahalanya (orang yang berpuasa). Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa memberi takjil (makanan dan minuman) untuk berbuka pada orang yang berpuasa, maka baginya (pahala) sepadan pahalanya (orang yang berpuasa), tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali” (Riwayat Ahmad dalam al-Musnad, at-Tirmidzi dalam bab Puasa, dan Ibnu Majah dalam bab Puasa). Rasulullah saw juga bersabda :

فمن فطر ستة وثلاثين صائما في كل سنة فكانما صام الدهر ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النية كتب الله له صوم عصور ودهور.

“Maka barangsiapa memberi makanan pada 36 orang yang berpuasa setiap tahun, maka seakan-akan ia puasa satu tahun (karena kebaikan dilipatgandakan pahalanya sepuluh kali). Dan barang siapa memperbanyak memberi takjil atau makan dan minum orang-orang yang berpuasa atas dasar niat ini, Allah mencatat baginya puasa berabad-abad dan bertahun-tahun”.

 

Dan termasuk kemuliaan puasa adalah bahwa orang yang menjalankan (berpuasa) karena iman dan muhasabah, diampuninya dosa yang lalu. Rasulullah saw bersabda:

من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اخرجه مسلم  ٧٥٩ في صلاة المسافرين والبخاري ١٩٠١ في الصوم

“Barangsiapa menegakkan puasa aramadha. Karena iman dan introspeksi diri diampuni dosanya yang terdahulu” (Dikeluarkan oleh Muslim dan al-Bukhary).

 

Pasal 3: Adab atau Tata Krama Puasa.

 

Masih menurut Syeikh Izzuddin bun Abdisaalam, adab atau tata krama berpuasa ada enam:

1) Memelihara lisan dan anggota badan dari perselisihan. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan melakukannya, maka tidaklah ada bagi Allah kebutuhan untuk meninggalkan makan dan minumnya” (al-Bukhary 1903 bab Puasa). Artinya, puasanya sia-sia belaka. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda :

رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش رواه احمد والدارمي

“Banyak orang yang menegakkannya (puasa) tapi bagiannya dari menegakkannya adalah bangun malam (begadang), dan banyak orang yang berpuasa, tapi bagian dari puasanya adalah lapar dan haus” (Riwayat Ahmad dalam al-Musnad: 2/373, ad-Darimi 2720).

 

2) Apabila seseorang diundang pada jamuan makan, dan dia berpuasa, maka katakanlah : “saya puasa”, sabda Rasulullah saw :

اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم رواه مسلم ١١٥٠

“Apabila seseorang dari kalian diundag pada jamuan makan, dan ia berpuasa, maka katakanlah : “Sesungguhnya aku puasa”. (Riwayat Muslim).

 

Ia menyebutkan demikian sebagai udzur atau alasan pada orang yang mengundang, agar tidak terluka hatinya. Maka apabila khawatir disebut riya’, sebutkankah alasan (udzur) lainnya, agar orang yang mengundang juga memahaminya.

 

3) Apa yang ia katakan ketika berbuka, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda ketika berbuka: “Hilanglah haus dan hilanglah keringat dan tetap dapat pahala, jika Allah menghendakinya” (Riwayat Abu Dawud).

 

Diriwayatkan juga bahwa beliau bersabda: “Ya Allah pada-Mu aku berpuasa, atas rizqi-Mu saya berbuka” (Dikeluarkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak dan Abu Dawud).

Dalam hadits lain beliau bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah menolongku, maka aku berpuasa, dan memberi aku rizqi, maka aku berbuka” (Ibnu s-Siny).

 

4) Apa yang dikonsumsi saat berbuka, yaitu kurma basah (ruthab), kurma kering, atau air, karena diriwayatkan dari beliau saw berbuka sebelum shalat atas kurma basah. Jika tidak ada maka dengan kurma kering, dan jika tidak ada yang dirasakan, maka dengan meneguk air” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi).

 

Beliau bersabda : “Jika salah seorang kalian berpuasa, maka berbukalah dengan kurma, jika tidak menemukannya, maka dengan air, karena sesungguhnya air itu adalah suci” (Abu Dawud, 2355, at-Tirmidzi 695).

 

5) Menyegerakan berbuka.

Rasulullah saw bersabda, bahwa Allah ‘Azza wa Jalla berfirman : “Hambaku yang paling Aku cintai adalah yang menyegerakan dalam berbuka” (Riwayat Ahmad, at-Tirmidzi).

Rasulullah saw bersabda : “Tidak henti-hentinya agama akan nampak, selagi manusia menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nashrani mengakhirkannya” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

 

‘Amr bjn Maimun mengatakan, “Sahabat Muhammad saw adalah yang paling menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur” (Riwayat al-Baihaqi dan ath-Thabrani).

Sesungguhnya, diakhirkannya sahur asalah bertujuan agar lebih kuat dalam berpuasa, agar puasa itu membebaninya, dan melemahkan banyak hal ketaatan kepada-Nya. Sahurnya Rasulullah saw dan shalatnya adalah sekadar membaca 50 ayat (Riwayat al-Bukhari).

 

Akan halnya menyegerakan berbuka, karena lapar dan haus dapat menimbulkan madlarat. Maka tidak ada jalan untuk memperpanjang nafas untuk itu, juga tidak ada pendekatan itu.

Diriwayatkan sebagian orang penganut salaf  makan di pasar, maka dikatakan kepadanya dalam hal demikian, maka ia mengatakan : “مطل الغني ظلم  “.   Artinya : “Menundanya orang yang kaya (mampu) adalah aniaya” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

 

6) Mengakhirkan sahur. Rasulullah saw : “Bersahurlah, karena dalam sahur itu ada keberkahan” (Riwayat al-Bukhari).

Terkadang ada orang yang merasa enggan untuk bangun dan makan sahur karena merasa dirinya kuat. Padahal dalam sahur ada banyak keberkahan. Rasulullah saw bersabda : “Tidak henti-hentinya manusia dalam kebaikan, selama ia menyegerakan berbuka” (Riwayat al-Bukhari).

 

Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan kita memahami tatacara berpuasa yang benar, seperti yang dicontohkan Rasulullah saw, insyaa Allah kita menjadi lebih yakin, khusyu’, dan ikhlas dengan dasar keimanan dan muhasabah, maka kita akan merasakan kenikmatan di dalam berpuasa, meskipun secara fisik jasmani, kita pasti merasakan lapar dan haus.

 

Semoga hati kita dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla,  dan mampu merasakan nikmatnya berpuasa dan menikmati lezatnya iman kepada Allah. Inilah momentum untuk meraih rahmat, ampunan,  dan keberkahan dari Allah Rabbul ‘Izzah.

 

Semoga kita juga mampu mempuasakan indra kita, syukur hati dan fikiran kita juga mampu kita puasakan juga. Kita semua berharap mendapatkan kebahagiaan saat berbuka, dan yang sungguh kita harapkan adalah saat kita bisa sowan dan berjumpa langsung dengan Allah.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم

Allah a’lam bi sh-shawab.